Alternatieve behandeling COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte). COPD  is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam “CARA”, maar deze term wordt officieel niet meer gebruikt.

Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie.

Oorzaken

Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen, de bronchioli. De bronchusklieren zijn vergroot waardoor overmatig veel slijm wordt geproduceerd. Die ontstaat door littekenvorming in de wand, het gladde spierweefsel, van de bronchiën. Door het overtollige slijm zwellen de slijmvliezen op waardoor een gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen ontstaat.

Diagram of the human lungs. Bronchitis

Bij een emfyseem is de wand van de longblaasjes beschadigd. De longblaasjes zijn in trosjes met de kleine luchtwegen (bronchioli) verbonden en hebben een stugge structuur die de luchtwegen open houden. Verliezen de bronchiolen echter hun stevigheid door de beschadigingen, dan zakken deze tijdens de uitademing in elkaar. De luchtblaasjes van de longen (alveoli) worden steeds verder uitgerekt waardoor een structureel blijvende schade ontstaat.

De belangrijkste risicofactor voor COPD is het roken van tabak. In ongeveer 85% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe dit proces precies verloopt is nog niet bekend. Uiteindelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt. Hoe meer en hoe langer men gerookt heeft, hoe groter de kans op COPD. De meeste COPD-patiënten zijn ouder dan 40 jaar.

Naast roken zijn er nog andere mogelijke oorzaken van COPD. Bij ongeveer 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk een rol (onder andere door meeroken en fijnstof). Ook kan een aangeboren enzymgebrek de oorzaak zijn van COPD. Volgens schatting hebben in Nederland tussen de 5.000 en 10.000 mensen (±2% van alle COPD’ers) deze erfelijke vorm van longemfyseem.

De belangrijkste symptomen van COPD

De belangrijkste symptomen van COPD zijn:

  • Chronische benauwdheid/kortademigheid;
  • Chronisch (continu) hoesten;
  • Overmatige slijmproductie.

In de beginfase van COPD is er vooral sprake van een toename van slijmvorming en hoesten. Wanneer de ziekte voortschrijdt, raakt de structuur van de longen beschadigd en neemt de inhoud van de longen af. Bij ernstige COPD kan hierdoor – en door een afname van de kracht van ademspieren – de longfunctie met meer dan de helft verminderen. Een belangrijke klacht daarbij is kortademigheid: in eerste instantie alleen bij inspanning en in een ernstiger stadium continu.

Behandeling

De aandoeningen die COPD veroorzaken kunnen niet worden genezen. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering.
Het beste medicijn is stoppen met roken – indien de patiënt (nog) rookt. Zolang patiënten blijven roken zal de ziekte verergeren. Door te stoppen met roken kan de versnelde afbraak van de longen en longfunctie geremd worden.
Daarnaast kunnen de symptomen worden verlicht: slijmoplossers om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken, luchtwegverwijders die de luchtwegen wat wijder maken, antibiotica om infecties te bestrijden en corticosteroïden om ontstekingen te voorkomen.
Ook kan sporten onder begeleiding soms verbetering brengen voor COPD-patiënten. Er zijn daardoor in Nederland steeds meer fitnesscentra die dergelijke faciliteiten bieden aan COPD-patiënten.
Het belang van bewegingstherapie en andere aanpassingen in levensstijl, zoals begeleiding bij het stoppen met roken en voedingstherapie wordt steeds meer onderstreept.
Begeleiding bij het stoppen met roken is de meest werkzame behandeling van COPD en kan het voortschrijden van de ziekte doorbreken.

Bewegingstherapie, en bij ernstig COPD ook training van de ademspieren (ademspiertraining ofwel Inspiratory Muscle Training), zijn belangrijk voor het behouden of verbeteren van de conditie.
Voedingstherapie, in combinatie met bewegingstherapie, helpt de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken.

Bij Saltium Halotherapie Amstelveen hebben wij speciale Haloyoga en Halomeditatie sessies die u zullen helpen de ademhalingstechniek te verbeteren, en uw longen en het hele lichaam te ontspannen. Daardoor krijgt u meer lucht en een betere controle over uw klachten.

Emphysema. Damage to the air sacs in lungs. Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Halotherapie – alternatieve behandeling COPD

Door volgen van halotherapie kunnen COPD problemen worden verlicht en kunnen klachten onder controle blijven. Wellicht kan ook het gebruik van medicijnenworden verminderd, maar doe dat alleen in overleg met uw specialist en nooit op eigen initiatief.

Tijdens halotherapie worden bacteriën gedood, slijm komt los en gaat wordt verwijderd. Hierdoor wordt het ontstekingsproces geremd. Het ademen wordt makelijker en het drukkende gevoel gaat weg.
Als u net begonnen bent, na de eerste paar sessies, kunt u ervaren dat u meer gaat hoesten en veel meer slijm vrij komt. Dat is normaal. Meestal voelt u zich na 3-4 behandelingen veel beter en krijgt u meer lucht; de hoeveelheid slijm is aanzienlijk minder dan u gewend bent.

Het is raadzaam om twee keer per jaar 10-20 sessies, 2 tot 3 keer per week te volgen. Mocht u tussentijds het gevoel krijgen dat het minder goed gaat, dan het is raadzaam om een paar losse sessies in te plannen.